• بيست و هشتمین دوره جامع تحليل غيرخطي و بهسازي لرزه اي سازه ها در تهران - سال 1396

  • بيست و چهارمین دوره جامع تحليل غيرخطي و بهسازي لرزه اي سازه ها در مشهد - سال 1393

  • بيست و سومين دوره جامع تحليل غيرخطي و بهسازي لرزه اي سازه ها در اروميه - سال 1393

  • بيست و يکمين دوره جامع تحليل غيرخطي و بهسازي لرزه اي سازه ها در شيراز - سال 1393

  • شانزدهمين دوره جامع تحليل غيرخطي و بهسازي لرزه اي سازه ها در تهران - سال 1392

  • اولين دوره جامع تحليل غيرخطي و بهسازي لرزه اي سازه ها در تهران - سال 1388

آخرین اخبار
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید
دانلود رایگان فایلهای آموزشی
محصولات گروه مهندسی و آموزشی تنباکوچی
برگزاری بیست و نهمین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در تهران
شرکت کردن مبحثی در دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها
برگزاری دوره اجرایی روش پایدار سازی گودبرداری عمیق شهری به روش تاپ دان فلزی
برگزاری دوره تخصصی طراحی و بهسازی لرزه ای پلهای راه و راه آهن
برگزاری چهارمین دوره مدلسازی و تحلیل غیرخطی در نرم افزار Perform در تهران
برگزاری دوره مدلسازی و بهسازی لرزه ای با FRP
برگزاری پنجمین دوره جامع مدلسازی و طراحی سیستمهای میراگر و جداسازلرزه ای در تهران
برگزاری دوره مجموعه نرم افزارهای Seismosoft در تهران
برگزاری دوره مفاهیم و مدل سازی اندرکنش خاک و سازه در نرم افزارهای SAP2000 و OPENSEES
برگزاری هشتمین دوره مدلسازی و تحلیل غیرخطی در نرم افزار OpenSees در تهران
برگزاری دوره تحلیل خطی مطابق با نشریه شماره 360 در Etabs در تهران
فیلم دوره اجرایی روش پایدارسازی گودبرداری عمیق شهری به روش تاپ دان فلزی آماده ارائه میباشد
دانلود رایگان سه جلسه از دوره مجازی تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها
دریافت فیلم کامل دوره مجازی تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها

افراد آنلاين
ما 42 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟