به سه صورت امکان همکاری وجود دارد

1- همکاری به عنوان مدرس :

چنانچه مایل هستید به عنوان مدرس در خصوص تدریس در رشته مهندسی عمران همکاری کنید و توانایی کافی در این زمینه دارید لطفا درخواست و سوابق خود را ارسال نمایید.

2- همکاری به عنوان مهندس بهساز :

چنانچه مایل هستید به عنوان مهندس بهساز در خصوص بهسازی لرزه ای پروژه های عمرانی همکاری کنید و دانش کافی در زمینه بهسازی لرزه ای سازه ها و تحلیلهای غیرخطی دارید لطفا درخواست و سوابق خود را ارسال نمایید.

3- همکاری به عنوان کارشناس آموزش در شهرستانها :

چنانچه مایل هستید به عنوان کارشناس آموزش در خصوص هماهنگی و برگزاری دوره های آموزشی در شهرستان محل زندگی خود همکاری کنید لطفا درخواست خود را ارسال نمایید.

تبصره  : در تمامی موارد فوق دانش آموختگان دوره های آموزشی تنباکوچی در اولویت هستند.

لطفا نوع همکاری را در هنگام تکمیل فرم زیر مشخص فرمایید

 
افراد آنلاين
•ما• •2 مهمان• •آنلاین داریم•
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟