مطابق با دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ( نشریه 360 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ) جهت تحلیل ساختمانهای موجود و بهسازی لرزه ای آنها از دو تحلیل خطی و غیرخطی میتوان استفاده نمود.تحلیل خطی مورد اشاره در این نشریه با تحلیل خطی ذکر شده در استاندارد 2800 تفاوت دارد.جهت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود نمیتوان از تحلیل خطی استاندارد 2800 استفاده کرد و جهت انجام محاسبات بایستی از تحلیل خطی مطابق با نشریه 360 و یا تحلیل غیرخطی بهره جست. در این دوره آموزشی تحلیل خطی نشریه 360 بطور کامل تشریح شده و با انجام پروژه در این خصوص شرکت کنندگان به تسلط کامل دست پیدا خواهند کرد.

دانلود دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ( نشریه شماره 360 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور-1392)

ملاحظات :

1- دوره آموزش به مدت 39 ساعت است که در 13 جلسه 3 ساعته ارائه خواهد شد.

2- امکان پرداخت شهریه دوره به صورت اقساطی نیز وجود دارد.

سر فصل مطالب :

1-انواع روشهای تحلیل سازه در نشریه شماره 360

1-1-انتخاب روش تحلیل

1-2-تلاشهای تغییر شکل کنترل و نیرو کنترل

1-3-تعیین هدف بهسازی

1-4-تعیین سطح عملکرد و ضریب آگاهی

2-روشهای تحلیل خطی

1-2- محدوده کاربرد روشهای خطی

2-2- روش تحلیل استاتیکی خطی

1-2-2-محاسبه بار زلزله به روش استاتیکی خطی

3-2- روش دینامیکی خطی

1-3-2-محاسبه بار زلزله به روش دینامیکی خطی

2-3-2-کنترل اعتبار روش دینامیکی خطی

3-بررسی پارامترهای اثر گذار در روشهای تحلیل خطی

1-3-بررسی اثر همزمانی مولفه های متعامد زلزله

2-3-اثر مولفه قائم زلزله

3-3-ملاحظات پیچش

4-3-وضعیت دیافراگمها

4- ترکیب های بارگذاری ثقلی

5- ترکیب های  بارگذاری جانبی

6-مدلسازی ساختمان در نرم افزار ETABS و چگونگی گرفتن خروجی ها

7- روش محاسبه ظرفیت اجزای سازه

1-7-ظرفیت اجزای سازه در روشهای خطی

8-روش محاسبه DCR اعضا

9-معیارهای پذیرش اعضا

1-9-بررسی عملکرد تیرها با توجه به معیارهای پذیرش

2-9-بررسی عملکرد ستونها با توجه به معیارهای پذیرش

3-9-بررسی عملکرد بادبندها با توجه به معیارهای پذیرش

جهت ثبت نام در این دوره آموزشی

لطفا فرم ثبت نام را بدون پرداخت وجه پر کنید

در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد و اطلاعات دوره را به اطلاع شما خواهیم رساند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

دفتر مرکزی گروه مهندسی و آموزشی تنباکوچی

021-22385563

 
افراد آنلاين
•ما• •9 مهمان• •آنلاین داریم•
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟