اعضاي محترم گروه طراحي و آموزشي تنباکوچي
با سلام لينک اضافه شدن به شبکه های اجتماعی را به شرح ذيل اعلام ميکنيم
با ارسال اين لينک ها براي دوستان خود ميتوانيد آنان را نيز به گروه دعوت کنيد

لینک صفحه گروه تنباکوچی در اینستاگرام
لينک اضافه شدن به کانال صوتي تنباکوچي
شامل فايل هاي صوتي آموزشي
با تدريس مهندس تنباکوچي