تنباكوچي - Forum Kunena Site Syndication http://www.tanbakoochi.com/ Sun, 13 Jun 2021 17:49:32 +0000 Kunena 1.6 http://www.tanbakoochi.com/farsi/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png تنباكوچي - Forum http://www.tanbakoochi.com/farsi/ en-gb عنوانِ بحث: تحلیل غیر خطی استاتیکی - توسطِ :: parsaeian http://www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=1917&Itemid=277#1917 http://www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=1917&Itemid=277#1917
آیا کتابی وجود دارد تحلیل غیر خطی در ایتبز و یا سپ را توضیح داده باشد؟]]>
دوره های آموزشی Mon, 17 May 2021 10:46:42 +0000
عنوانِ بحث: تحلیل غیر خطی استاتیکی - توسطِ :: parsaeian http://www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=1916&Itemid=277#1916 http://www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=1916&Itemid=277#1916
من یک سوله با ایتبز 9.7.4 طراحی خطی و غیر خطی انجام داده ام. در تحلیل غیر خطی تمام تنشها صفر شده است. آیا تحلیل مشکلی دارد و یا فایل و نرم افزار مشکل دارند؟]]>
دوره های آموزشی Sat, 15 May 2021 09:16:46 +0000