تنباكوچي - Forum Kunena Site Syndication http://www.tanbakoochi.com/ Fri, 24 Jan 2020 14:32:26 +0000 Kunena 1.6 http://www.tanbakoochi.com/farsi/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png تنباكوچي - Forum http://www.tanbakoochi.com/farsi/ en-gb عنوانِ بحث: چرخش جاری شدن و چرخش پلاستیک - توسطِ :: pediam http://www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=1908&Itemid=277#1908 http://www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=1908&Itemid=277#1908 در سپ چرخش جای شدن(تتای وای) و چرخش پلاستیک چگونه مشخص می‌شود؟]]> تحلیلهای غیرخطی Sun, 12 Jan 2020 16:35:13 +0000 عنوانِ بحث: تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی - توسطِ :: hamedsmaily http://www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=1907&Itemid=277#1907 http://www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=1907&Itemid=277#1907 تحلیلهای غیرخطی Tue, 31 Dec 2019 12:29:40 +0000 عنوانِ بحث: نحوه پیدا کردن رکورد زلزله در Peer - توسطِ :: tavakoli http://www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=8&id=1906&Itemid=277#1906 http://www.tanbakoochi.com/farsi/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=8&id=1906&Itemid=277#1906 چطوری میتونم با این مشخصات رکورد هر زلزله رو پیدا کنم؟

Earthquake name : Loma Prieta
Date : 10/17/89
Magnitude (Ms) : 7.1
Station number: 58 065
Component (deg): 0
PGA (g): 0.512
Abbreviation: LPSTG000


ممنون که راهنمایی میکنید/]]>
مباحث متفرقه Thu, 26 Dec 2019 18:13:44 +0000