دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ( نشریه شماره 360 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور-1392)

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (نشریه شماره 360 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور-1385)

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(نشریه شماره 361 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان فولادی( نشریه شماره 1-363 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان بتنی( نشریه شماره 2-363 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان بنایی( نشریه شماره 3-363 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمانهای موجود(نشریه شماره 364 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود(نشریه شماره 251 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه های بهسازی لرزه ای(نشریه شماره 390 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با  FRP (نشریه شماره 345 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی(نشریه شماره 385 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

دستورالعمل تعیین حق الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

دستورالعمل تعیین حق الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

بخشنامه شماره 2 ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی مدارس از سازمان نوسازی مدارس

FEMA356

FEMA273

ATC40

ASCE-SEI-4106

ASCE-SEI-4106-update

ASCE-SEI-4113

ASCE 7-05

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها درSap2000 و Etabs

جهت کسب اطلاع از سایر مطالب آموزشی اینجا کلیک کنید

جهت کسب اطلاع از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله اینجا کلیک کنید

 

 
افراد آنلاين
ما 27 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟