دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ( نشریه شماره 360 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور-1392)

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (نشریه شماره 360 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور-1385)

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(نشریه شماره 361 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان فولادی( نشریه شماره 1-363 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان بتنی( نشریه شماره 2-363 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان بنایی( نشریه شماره 3-363 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمانهای موجود(نشریه شماره 364 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود(نشریه شماره 251 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه های بهسازی لرزه ای(نشریه شماره 390 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با  FRP (نشریه شماره 345 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی(نشریه شماره 385 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

دستورالعمل تعیین حق الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

دستورالعمل تعیین حق الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

بخشنامه شماره 2 ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح بهسازی مدارس از سازمان نوسازی مدارس

FEMA356

FEMA273

ATC40

ASCE-SEI-4106

ASCE-SEI-4106-update

ASCE-SEI-4113

ASCE 7-05

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها درSap2000 و Etabs

جهت کسب اطلاع از سایر مطالب آموزشی اینجا کلیک کنید

جهت کسب اطلاع از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله اینجا کلیک کنید

 

 
افراد آنلاين
ما 7 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟