دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در Sap2000 و Etabs در تهران

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در Sap2000 و Etabs در شیراز

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در Sap2000 و Etabs در مشهد

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در Sap2000 و Etabs در ارومیه

دوره جامع شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری و انتظامی مهندسی در تهران

دوره جامع مدلسازی و طراحی سیستمهای میراگر و جداسازلرزه ای در تهران

دوره تخصصی مدلسازی و تحلیل غیرخطی پلهای راه و راه آهن در تهران

دوره مدلسازی و تحلیل غیرخطی در نرم افزار OpenSees در تهران

دوره مدلسازی و تحلیل غیرخطی در نرم افزار Perform در تهران

کارگاه آموزشی دو روزه فن ترجمه تخصصی مهندسی عمران

ورک شاپهای برنامه نویسی و روشهای محاسبات نرم در مهندسی عمران ( MATLAB & EXCEL )

کارگاه آموزشی یکروزه نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش

کارگاه آموزشی یکروزه تنظیم مبایعه نامه

دوره تحلیل خطی مطابق با نشریه 360 در Etabs

دوره مجموعه نرم افزارهای Seismosoft در تهران

دوره مدلسازی و بهسازی لرزه ای با FRP

دوره کاربرد نرم افزار Abaqus در مهندسی عمران

دوره کاربرد نرم افزار Ansys در مهندسی عمران

دوره مفاهیم و مدل سازی اندرکنش خاک و سازه در نرم افزارهای SAP2000 و OPENSEES

دوره آشنایی با مبانی گودبرداری‌های عمیق شهری با تمرکز بر روش تاپ دان

دوره صفر تا صد اجرا

دوره قراردادهای پیمان مدیریت

 
افراد آنلاين
ما 34 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟