به سه صورت امکان همکاری وجود دارد

1- همکاری به عنوان مدرس :

چنانچه مایل هستید به عنوان مدرس در خصوص تدریس در رشته مهندسی عمران همکاری کنید و توانایی کافی در این زمینه دارید لطفا درخواست و سوابق خود را ارسال نمایید.

2- همکاری به عنوان مهندس بهساز :

چنانچه مایل هستید به عنوان مهندس بهساز در خصوص بهسازی لرزه ای پروژه های عمرانی همکاری کنید و دانش کافی در زمینه بهسازی لرزه ای سازه ها و تحلیلهای غیرخطی دارید لطفا درخواست و سوابق خود را ارسال نمایید.

3- همکاری به عنوان کارشناس آموزش در شهرستانها :

چنانچه مایل هستید به عنوان کارشناس آموزش در خصوص هماهنگی و برگزاری دوره های آموزشی در شهرستان محل زندگی خود همکاری کنید لطفا درخواست خود را ارسال نمایید.

تبصره  : در تمامی موارد فوق دانش آموختگان دوره های آموزشی تنباکوچی در اولویت هستند.

لطفا نوع همکاری را در هنگام تکمیل فرم زیر مشخص فرمایید

 
افراد آنلاين
ما 2 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟