در این کارگاه های آموزشی یک پروژه را بصورت کامل از صفر تا صد انجام خواهیم داد

ویژگی منحصر به فرد این کارگاه های آموزشی آن است که کاملا کاربردی و مفید است و با انجام یک پروژه بطور کامل شرکت کنندگان در این کارگاه های آموزشی کاملا به مبحث مسلط خواهد شد.

 


آخرین تغییرات :

1- در کارگاه های حضوری نیز مانند کارگاه های آنلاین فیلم کارگاه به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

2- کارگاه آموزشی آنلاین طراحی روسازه پل به تاریخ یکشنبه 23 بهمن ساعت 18 تا 22 منتقل گردید

کارگاه های آموزشی پروژه محور بهمن 1401

1- کارگاه آموزشی مدل سازی و طراحی سوله با جرثقیل و بار باد در نرم افزار Robot

دوشنبه 3 بهمن - از ساعت 18 تا 22 - بصورت آنلاین - مدرس : مهندس بابایی

در این کارگاه آموزشی یک سوله به عرض دهانه 20 متر و طول 60 متر با بار جرثقیل روی آن مدل میگردد در این پروژه بار باد هم بصورت دستی طبق مبحث ششم و هم بصورت تونل باد مدل میگردد . همچنین اتصالات پروژه بطور کامل در نرم افزار طراحی میشود.در این کارگاه آموزشی شما با تمام قابلیت های نرم افزار Robot در یک پروژه آشنا میگردید.


2- طراحی روسازه پل مطابق آشتو در نرم افزار CSI Bridge

سه شنبه 4 بهمن - از ساعت 18 تا 22 - بصورت آنلاین - مدرس : مهندس افشاریان زاده

در این کارگاه آموزشی طراحی روسازه های دال و تیر باکس در پلها مطابق با آیین نامه جدید آشتو با روش LRFD در قالب یک پروژه کاربردی با نرم افزار CSI Bridge انجام خواهد شد. تمام مراحل مدلسازی و بارگزاری و تحلیل و طراحی و خروجی گرفتن از برنامه بصورت یک دفترچه محاسبات حرفه ای بطور کامل تشریح خواهد شد. از مقررات داخلی مانند نشریه 139 که ویژه بارگزاری پل ها هست هم استفاده میگردد.


3-مقاوم سازی سازه بتنی با تحلیل Pushover در Sap

جمعه 7 بهمن - از ساعت 10 تا 20 - بصورت حضوری - مدرس : مهندس تنباکوچی

در این کارگاه آموزشی به یک سازه بتنی در نرم افزار Sap مفاصل پلاستیک مطابق با نشریه 360 (آیین نامه مقاوم سازی ایران) اختصاص داده میشود سپس کیس های ثقلی و بارجانبی تحلیل Pushover مطابق با نشریه 360 ساخته میشود و سازه تحلیل میگردد و آسیب پذیری آن با تحلیل Pushover کنترل میگردد و المانهایی که از سطح عملکرد مورد نظر خارج شده است مشخص میگردد سپس با روش مناسب مقاوم سازی انجام میشود و مجددا با تحلیل Pushover در سطح عملکرد بودن سازه کنترل میگردد.در نتیجه تمامی مراحل ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی بطور کامل در این سازه بتنی انجام میشود

 

4- مدل سازی کامل یک سوله در نرم افزار Tekla

یکشنبه 9 بهمن - از ساعت 18 تا 22 - بصورت آنلاین - مدرس : مهندس طباطبائیان

در این کارگاه آموزشی یک سوله طراحی شده در نرم افزار Tekla بطور کامل مدلسازی میگردد و تمامی نکات اجرایی آن لحاظ میگردد. همچنین انواع گزارشات لازم در نرم افزار Tekla تهیه میگردد

 

5-تحلیل تاریخچه زمانی سد وزنی بتنی در نرم افزار Ansys

چهارشنبه 12 بهمن - از ساعت 18 تا 22 - بصورت آنلاین - مدرس : دکتر کلانی

در این کارگاه آموزشی یک سد بتنی وزنی را به روش اجزا محدود با نرم افزار Ansys مدل سازی میشود و تحت یک رکورد زلزله تحلیل تاریخچه زمانی میگردد و و نتایج و خروجی ها بررسی و تفسیر میگردد. در این کارگاه مفاهیم مهم بصورت گام به گام تشریح میگردد مانند : اندرکنش آب و سازه ، مدل سازی آب و خاک ، مدلسازی مرزهای جاذب و ...

 

6- مقاوم سازی سازه فولادی با تحلیل Pushover در Sap

جمعه 14 بهمن - از ساعت 10 تا 20 - بصورت حضوری - مدرس : مهندس تنباکوچی

در این کارگاه آموزشی به یک سازه فولادی در نرم افزار Sap مفاصل پلاستیک مطابق با نشریه 360 (آیین نامه مقاوم سازی ایران) اختصاص داده میشود سپس کیس های ثقلی و بارجانبی تحلیل Pushover مطابق با نشریه 360 ساخته میشود و سازه تحلیل میگردد و آسیب پذیری آن با تحلیل Pushover کنترل میگردد و المانهایی که از سطح عملکرد مورد نظر خارج شده است مشخص میگردد سپس با روش مناسب مقاوم سازی انجام میشود و مجددا با تحلیل Pushover در سطح عملکرد بودن سازه کنترل میگردد.در نتیجه تمامی مراحل ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی بطور کامل در این سازه فولادی انجام میشود

 

7- مدل سازی سازه فولادی در نرم افزار Revit

یکشنبه 16 بهمن - از ساعت 18 تا 22 - بصورت آنلاین - مدرس : مهندس بابایی

در این کارگاه آموزشی یک سازه فولادی در نرم افزار Revit بطور کامل مدلسازی میشود. مدلسازی تیرها و ستون ها و مهاربندها و فونداسیون و ... بطور کامل انجام میشود و سپس تمام نقشه ها و خروجی های لازم از این نرم افزار گرفته خواهد شد

 

8- نوشتن و اجرای برنامه تحلیل IDA با Python

سه شنبه 18 بهمن - از ساعت 18 تا 22 - بصورت آنلاین - مدرس : مهندس پورمحمدی

در این کارگاه آموزشی موارد مربوط به رابط کاربری برنامه نویسی برای نرم افزارهای CSI مانند : Sap یا Etabs تشریح میگردد. از برنامه نویسی برای اتوماسیون استفاده میشود. به عبارت دیگر با برنامه نویسی میتوان یک عملیات پرتکرار در برنامه های CSI را بطور اتومات و سریع انجام داد. همچنین شما میتوانید با نوشتن یک برنامه به نام خودتان و فروش آن منبع درامد خوبی در داخل و یا خارج از ایران برای خودتان بدست آوردید.در این کارگاه آموزشی برای تحلیل IDA که یک عملیات پرتکرار با تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی است با زبان پایتون یک برنامه نوشته میشود تا با بتوان این تحلیل را بسرعت انجام داد.

 

9- طراحی یک سازه فولادی به روش Topdown در Plaxis

چهارشنبه 19 بهمن - از ساعت 18 تا 22 - بصورت آنلاین - مدرس : دکتر پارسی

در این کارگاه آموزشی در حین انجام یک پروژه فولادی به سوالات زیادی درخصوص گودبرداری به روش تاپ دان از جمله : کدام روش گودبرداری مقرون بصرفه و بهتر است؟ مقادیر مجاز در کنترل گودبرداری به روش تاپ دان چقدر است؟ و .. پاسخ خواهیم داد همچنین پروژه فولادی در نرم افزار Plaxis مدل شده و تمام کنترل های لازم جهت گودبرداری به روش تاپ دان انجام خواهد شد

 

10- مقاوم سازی فولادی با تحلیل Pushover در Perform

جمعه 21 بهمن - از ساعت 10 تا 20 - بصورت حضوری - مدرس : مهندس مرادی مقدم

در این کارگاه آموزشی یک سازه قاب خمشی فولادی در برنامه Perform مدل سازی میشود بعد از اختصاص دادن مفاصل پلاستیک و کیس های مربوطه با تحلیل Pushover مطابق با نشریه 360 (آیین نامه مقاوم سازی ایران) مورد ارزیابی آسیب پذیری قرار داده میشود و امانهای آسیب پذیر تشخیص داده میشود سپس با روش مناسب مقاوم سازی شده و در سطح عملکرد بودن سازه مجددا کنترل میگردد.در ادامه نتایج حاصل از نرم افزار Perform با نرم افزار Sap مقایسه میگردد که میتواند بسیار جالب باشد.

 

11- مدلسازی و مقاوم سازی سازه فولادی در OpenSees

سه شنبه 25 بهمن - از ساعت 18 تا 22 - بصورت آنلاین - مدرس : مهندس طامه

در این کارگاه آموزشی یک پروژه فولادی در نرم افزار OpenSees مدل سازی میشود و با تحلیل غیرخطی Pushover مطابق با نشریه 360 (آیین نامه مقاوم سازی ایران) ابتدا آسیب پذیری آن تشخیص داده شده و سپس اقدام به مقاوم سازی آن به روش مناسب میشود و در ادامه نتایج حاصل از نرم افزار OpenSees با نرم افزار Sap مقایسه میگردد که میتواند بسیار جالب باشد.

 

12- مفاهیم و مدلسازی اندرکنش خاک و سازه در Sap

چهارشنبه 26 بهمن - از ساعت 18 تا 22 - بصورت آنلاین - مدرس : مهندس طامه

در این کارگاه آموزشی ابتدا مفاهیم اندرکنش خاک و سازه تشریح میگردد سپس یک پروژه فولادی در برنامه Sap با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه مدل سازی شده و پس از تحلیل نتایج آن با حالت بدون درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه مقایسه میگردد.

 

13- مقاوم سازی فولادی با تحلیل خطی عملکردی در Etabs

جمعه 28 بهمن - از ساعت 10 تا 20 - بصورت حضوری - مدرس : مهندس مرادی مقدم

در این کارگاه آموزشی یک پروژه فولادی در برنامه Etabs مدل میشود و بارگزاری های لازم روی آن انجام میگردد سپس با تحلیل خطی عملکردی مطابق با نشریه 360 (آیین نامه مقاوم سازی ایران) ارزیابی آسیب پذیری شده و درنهایت به روش مناسب این پروژه مقاوم سازی میگردد. درضمن نتایج با برنامه های Sap و Perform و OpenSees مقایسه شده و تفسیر جالبی در این خصوص انجام خواهد شد.

 
افراد آنلاين
•ما• •15 مهمان• •آنلاین داریم•
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟