گروه مهندسی و آموزشی تنباکوچی درنظر دارد فایل های آموزشی در خصوص موضوع های تخصصی گروه تهیه کرده و جهت استفاده مهندسان محترم منتشر سازد. شما میتوانید با کلیک کردن روی هر موضوع آنرا به طور رایگان دانلود کنید.

فایل های صوتی :

1- فایل های مشروح صوتی :

1_کاربرد تحلیل های غیرخطی - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

2_ علت وجود محدودیت ارتفاع در استفاده از ضریب رفتار - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( پنج فایل MP3 )

3_ معرفی دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

4_تحلیل غیرخطی - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

5_نرم افزارهای تحلیل غیرخطی - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

6_راهکارهای فردی آمادگی در برابر زلزله - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( دو فایل MP3 )

7_اهمیت محتوای فرکانسی موج زلزله - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

8_ارتباط بین ابعاد مقطع و شکل پذیری - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

9_ بازار کار مهندسی عمران - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

2- یک نکته یک دقیقه :

1_انواع شتاب در مهندسی عمران - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

2_طراحی بر اساس عملکرد - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

3_تفاوت طراحی خطی و تحلیل غیرخطی - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

4_انواع ضریب رفتار - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

5_اختصاص دادن مفاصل پلاستیک در نرم افزار - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

6_عدم نیاز به ضریب رفتار در بهسازی لرزه ای سازه ها - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

7_کاربرد های تحلیل غیرخطی - قسمت اول - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

8_کاربرد های تحلیل غیرخطی - قسمت دوم - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

9_شکل منحنی پوش آور - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

10_مود اول سازه - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

11_اتصال ساده در بتن - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

12_کاربرد مقاوم سازی در ایران - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

13_جداسازی لرزه ای - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

14_عدم نیاز به ضریب رفتار در تحلیل های غیرخطی - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

15_ضرورت مدل سازی دستگاه پله در تحلیل های غیرخطی - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

16_بهسازی لرزه ای سازه های بنایی با PP-Band - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

17_کاربرد سقف صلب - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

18_زمان تحلیل های غیرخطی - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

19_انواع ظرفیت ساختمان - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )


 
افراد آنلاين
ما 7 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟