اعضاي محترم گروه طراحي و آموزشي تنباکوچي
با سلام و تشکر از حضورتان در گروه
لينک اضافه شدن به کانال و زير گروه هاي تخصصي
را به شرح ذيل اعلام ميکنيم
با ارسال اين لينک ها براي دوستان خود
ميتوانيد آنان را نيز به گروه دعوت کنيد

لينک اضافه شدن به کانال اصلي تنباکوچي

لينک اضافه شدن به کانال صوتي تنباکوچي
شامل فايل هاي صوتي آموزشي
با تدريس مهندس تنباکوچي

لينک اضافه شدن به زير گروه تخصصي
تحليل غيرخطي
با تدريس مهندس تنباکوچي

لينک اضافه شدن به زير گروه تخصصي
مدلسازي و طراحي ميراگر و جداساز لرزه اي
با تدريس دکتر خان سفيد

لينک اضافه شدن به زير گروه تخصصي
مدلسازي و تحليل غيرخطي با نرم افزار اپنسيس
با تدريس دکتر طامه

لينک اضافه شدن به زير گروه تخصصي
نظارت و اجراي ساختمان
با تدريس مهندس رضازاده

لينک اضافه شدن به زير گروه تخصصي
حقوقی و اداری ساختمان
با تدريس مهندس رضازاده

لينک اضافه شدن به زير گروه تخصصي
محاسبات ساختمان

لينک اضافه شدن به زير گروه تخصصي
مدلسازي و تحليل غيرخطي پلهاي راه و راه آهن
با تدريس مهندس افشاريان زاده

لینک اضافه شدن به زیرگروه تخصصی
اخبار دوره های درحال برگزاری
 
افراد آنلاين
ما 20 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟