بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی در دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها اعلام میگردد.

این افراد در دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها با تدریس مهندس تنباکوچی به مدت 200 ساعت شرکت کرده اند و همچنین مصاحبه علمی مربوطه را نیز با موفقیت گذرانده اند. لذا موفق به دریافت گواهی شرکت در دوره شده اند.

درضمن اسامی این عزیزان جهت همکاری در پروژه های مقاوم سازی و تحلیل های غیرخطی به مهندسین مشاور پیشنهاد میگردد و در پروژه هایی که این گروه اموزشی نیز انجام میدهند مشارکت خواهند داشت.

چنانچه کارفرماهای محترم تمایل داشته باشند در انجام پروژه های مقاوم سازی و تحلیل های غیرخطی از تخصص این مهندسان استفاده نمایند جهت دریافت اطلاعات تماس آنان میتوانند با استفاده از صفحه تماس با ما با این گروه آموزشی در تماس باشند

 
افراد آنلاين
•ما• •8 مهمان• •آنلاین داریم•
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟