بدینوسیله اسامی دعوت شدگان به مصاحبه در دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها اعلام میگردد.

افراد مذکور میبایست در روز اعلام شده با آمادگی کامل در مصاحبه شرکت کنند و در صورت موفقیت در مصاحبه میتوانند گواهی شرکت در دوره را دریافت کنند و علاوه بر آن اسامی و شماره تماس آنان به شرکت های مهندسین مشاور جهت همکاری در تحلیل های غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها پیشنهاد میگردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مدیر آموزش تماس بگیرید 


 
افراد آنلاين
ما 37 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟