دوره آموزشی مهندسی پل شامل مروری بر سیستمهای سازه‌ای پلهای متعارف راه و راه‌آهن و آشنایی با مدلسازی، معرفی انواع بارهای وارد بر پلها، آیین‌نامه‌های بارگذاری، طراحی و ارزیابی آسیب‌پذیری روسازه و زیرسازه پلها است. در این دوره، مهندسین ضمن آشنایی با اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای انواع پلها و مسیرهای بارگذاری، توانایی شبیه‌سازی رایانه‌ای اجزای سازه‌ای پلها را برای مقاصد طراحی و ارزیابی می‌آموزند. با قابلیتهای مهم نرم‌افزار قدرتمند CSI Bridge آشنا می‌شوند و روند گام به گام مدلسازی پل را در مسیری منظم توسط این نرم‌افزار تجربه می‌کنند.

پلها به خاطر نوع کاربری و عملکرد در شبکه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، در معرض انواع بارهای دائمی، بهره‌برداری، باد، فشار خاک، زلزله و ... قرار می‌گیرند که ماهیت برخی از این بارها و روند ترکیب بارهای آنها با ساختمانهای طبقاتی متفاوت است. لذا یکی از اهداف مد نظر این دوره، آشنایی با فرآیند بارگذاری و ترکیب بار برای پلها به شمار می‌رود.

پس از رخداد زلزله‌های مخرب و آسیب دیدن پلها در دنیا طی سالهای گذشته، رویکرد آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای طراحی و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای پلها دچار تغییر اساسی شده است. لذا یکی دیگر از اهداف این دوره، آشنایی مهندسین با انواع الگوهای مختلف آسیب و مودهای بالقوه شکست در اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای پلها طی زلزله‌های گذشته است تا اهمیت مقررات جدید تدوین شده برای حفاظت از این سازه‌های مهم و استراتژیک آشکار گردد.

فلسفه اصلی در طراحی لرزه‌ای پلها در آیین‌نامه‌های مربوطه، ارتجاعی باقی ماندن روسازه و رفتار غیرارتجاعی و شکل‌پذیر زیرسازه طی رخداد زلزله طرح و جلوگیری از فروریزش دهانه‌ها و هرگونه رخداد فاجعه‌آمیز است.

روشهای جدید تحلیل سازه در برابر بارهای متحرک وسائل نقلیه و رسم سطوح تأثیر، روشهای گوناگون توزیع بار متحرک روی عرشه و تعریف مسیرهای عبور، انواع تحلیل لرزه‌ای و بررسی نتایج این تحلیها از دیگر آموزه‌های این دوره به شمار می‌رود. سعی می‌گردد رفتار دینامیکی و فرا ارتجاعی سیستمهای سازه‌ای پلها در این دوره تشریح شود و با توضیح مثالهای کاربردی، مهندسین با ارزیابی پاسخ سازه‌ای پلها آشنا شوند. مروری بر روند انجام پروژه‌های ارزیابی آسیب‌پذیری پلها در ایران صورت خواهد گرفت و روشهای بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود و دستورالعملهای تدوین شده در این زمینه برای دانش‌پژوهان تشریح می‌گردد. در خاتمه برخی مطالب ویژه نظیر طراحی پایه‌های انتهایی (کوله‌ها)، آبشستگی پايه‌های مستقر بر آب، تهیه شناسنامه فنی پلها، آزمایشهای مقاومت مصالح و ژئوتکنیک در طراحی و ارزیابی پلها، پلهای مصالح بنایی قوسی، فرآیند تعمیرات و نگهداری پلها و سیستمهای مدیریت پل و ... در این دوره ارائه خواهد شد.

بارگذاری پل ها چگونه و بر اساس چه آیین نامه ای انجام میشود؟

پل ها بر اساس چه آیین نامه هایی و توسط چه نرم افزارهایی طراحی میشوند؟

تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای پل ها چگونه انجام میشود؟

در مهندسی پل چه زمینه های تحقیقاتی وجود دارد؟

ملاحظات :

1- جلسات به صورت کلاسهای حداکثر 30 نفره برگزار خواهد شد.

2- دوره آموزش به مدت 100 ساعت است که در 25 جلسه 4 ساعته ارائه خواهد شد

3- امکان پرداخت شهریه دوره به صورت اقساطی نیز وجود دارد.

ویژگیهای این دوره :

1- آشنایی با سیستم‌های سازه‌ای و طبقه‌بندی اجزا در پل‌های راه و راه‌آهن، انجام مطالعات مرحله اول و دوم طراحی پل‌ها

2- مفاهیم بارگذاری و توزیع بار در پل‌ها و بیان مقررات آیین‌نامه‌های ملی و بین‌المللی در این خصوص طراحی پل در برابر آثار زلزله با دو رویکرد نیرویی و عملکردی (آشنایی با آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای پل‌های راه و راه‌آهن)

3- طراحی پل در برابر آثار زلزله با دو رویکرد نیرویی و عملکردی (آشنایی با آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای پل‌های راه و راه‌آهن)

4- طراحی اجزای روسازه و زیرسازه پل به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و بیان مقررات آیین‌نامه‌های ملی و بین‌المللی

5- قابلیت‌های نرم‌افزار CSI Bridge 2017 در مدل‌سازی، بارگذاری، تحلیل و طراحی پل‌ها

6- مفاهیم آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای پل بر اساس دستورالعمل‌های ملی و بین‌المللی و انجام مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی

7-ارائه جزوه آموزشی شامل مباحث مطرح شده در دوره و بیان مثال‌های آموزشی متعدد در طراحی و بهسازی پل

8- ارائه لوح فشرده حاوی مدارک، آیین‌نامه‌ها و کتب علمی و فنی در مورد مباحث طراحی و بهسازی پل

سر فصل مطالب :

1- مروري بر تاريخچه و آشنایی با مهندسی پل معرفی کتاب و نشریات معتبر در این زمینه

2- معرفی اجزای سازه ­ای و غيرسازه ­اي در پلهاي راه و راه ­آهن

3-بارهاي وارد بر پلها و معرفی نشریه 139 و آيين‌نامه‌های AASHTO وAREMA ویژه بارگذاری پل‌های راه و راه‌آهن

4-تشریح عملکرد انواع عرشه‌های پل (روسازه یا عبورگاه) و مفاهيم توزيع بارهاي بهره‌برداري در روسازه پلها مطابق AASHTO

و نشريه 389 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

5-مفاهیم بارگذاری، تحلیل و طراحي لرزه‌ای پلها و معرفی نشریه 463، فصل بيستم نشريه 389 و آيين‌نامه AASHTO

6-روش نوين طراحي لرزه‌اي پلهاي بزرگراهي بر مبناي سطوح عملكرد پل(Performance Based Design) و معرفي نشريه

AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design, 2011

7-اصول طراحی اجزای سازه‌ای و مفاهیم آیین‌نامه‌ای در طراحی پلهای فولادی و بتنی- آشنايي با نشريات 395 و 389 و

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Edition, 2014

AREMA Manual for Railway Engineering, Volume 2, Structures, 2006

8-مودهای بالقوه شکست و آسیب‌پذیری لرزه‌ای پلها و بیان تاریخچه‌ای از آسیب‌های وارده به پلها در زلزله‌های گذشته

و معرفی کتاب تألیف شده توسط اینجانب در همین زمینه منتشر شده توسط پژوهشکده حمل و نقل

9-مفاهیم ارزیابی آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای در پلها و معرفی نشریه 511 و دستورالعمل

FHWA Seismic Retrofitting Manual for Highway Structures, Part 1: Bridges, 2006

10-اصول مدل‌سازی، بارگذاری و تحلیل اجزاي سازه‌اي پل در برنامه 2016-CSI Bridge ورژن 18

11-تشريح چند مثال در مدل‌سازي، بارگذاری، تحلیل، طراحی و ارزيابي آسيب‌­پذيري پلهاي راه و راه‌­آهن- انجام چند پروژه نمونه

12-شرح خدمات انجام مطالعات مقاومت مصالح، ژئوتکنیک و ژئوسایزمیک برای طراحی و ارزیابی پلها

13-معرفی شرح خدمات مطالعات ارزیابی آسیب­پذیری و ارائه طرح‌های بهسازی لرزه‌­ای پلها

14-معرفی شناسنامه فنی و روند ارزیابی کیفی در پلها- معرفی نشریه 367

15-انجام آزمایش بارگذاری در پلهای راه و راه‌آهن

16-طراحی عرشه‌های فولادی در برابر خستگی و بيان ضوابط نشريه 395 و آيين‌نامه AASHTO

17-معرفی روش‌هاي سنتي و نوين بهسازي لرزه‌اي در پلها و معرفي نشريه 524 و FHWA در خصوص جزئيات طرح و اجراي بهسازي پلها

18-تشريح يك نمونه پروژه کاربردی مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای يك پل بزرگراهی و يك پل راه‌آهن

 


جهت ثبت نام در این دوره آموزشی

لطفا فرم ثبت نام را بدون پرداخت وجه پر کنید

در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد و اطلاعات دوره را به اطلاع شما خواهیم رساند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

دفتر مرکزی گروه مهندسی و آموزشی تنباکوچی

021-22385563

جهت کسب اطلاع از مطالب آموزشی اینجا کلیک کنید

 
افراد آنلاين
ما 7 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟