جزوه کامل آموزشی

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در Sap2000 و Etabs

با تدریس مهندس رضا تنباکوچی

مطابق با قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ثبت گردید.


ماده 23 :

هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان

و هنرمندان است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از

پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند

به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

 

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها درSap2000 و Etabs

 
افراد آنلاين
ما 4 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟