جزوه کامل آموزشی

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در Sap2000 و Etabs

با تدریس مهندس رضا تنباکوچی

مطابق با قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ثبت گردید.


ماده 23 :

هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان

و هنرمندان است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از

پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند

به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

 

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها درSap2000 و Etabs

 
افراد آنلاين
ما 13 مهمان آنلاین داریم
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟