کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟
دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در Sap2000 و Etabs
1029  59.2%
دوره طراحی دالهای پس کشیده
279  16.1%
دوره مدلسازی و تحلیل غیرخطی در نرم افزار OpenSees
228  13.1%
دوره مدلسازی و تحلیل غیرخطی در نرم افزار Perform
198  11.4%

•تعداد آرا•  :  1737
•اولین رای•  :  •دوشنبه ، 16 ارديبهشت 1392 ، 20:20•
•آخرین رای•  :  •يكشنبه ، 12 شهریور 1402 ، 13:00•
افراد آنلاين
•ما• •3 مهمان• •آنلاین داریم•
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟