فایل های صوتی مشروح :

1_کاربرد تحلیل های غیرخطی - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

2_ علت وجود محدودیت ارتفاع در استفاده از ضریب رفتار - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( پنج فایل MP3 )

3_ معرفی دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

4_تحلیل غیرخطی - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

5_نرم افزارهای تحلیل غیرخطی - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

6_راهکارهای فردی آمادگی در برابر زلزله - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( دو فایل MP3 )

7_اهمیت محتوای فرکانسی موج زلزله - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

8_ارتباط بین ابعاد مقطع و شکل پذیری - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

9_ بازار کار مهندسی عمران - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی - جهت دانلود کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

10_دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها برای چه کسانی مناسب است؟ - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی

جهت دانلود فایل صوتی کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

جهت دانلود کلیپ کلیک کنید ( یک فایل MP4 )

11_دوره های آموزشی کوتاه مدت تحلیل غیرخطی و طراحی بر اساس عملکرد - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی

جهت دانلود فایل صوتی کلیک کنید ( یک فایل MP3 )

11_کاربردهای نوشتن مقاله - مدرس : مهندس رضا تنباکوچی

جهت دانلود فایل صوتی کلیک کنید ( یک فایل MP3 )


 
افراد آنلاين
•ما• •6 مهمان• •آنلاین داریم•
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟