آیین نامه های قدیمی ، زلزله را تنها یک نیرو در نظر میگرفتند و ضوابط و مقرراتی را تعیین میکردند که ساختمان بتواند در برابر این نیرو مقاومت کند. ( طراحی بر اساس نیرو )

اما نسل جدید آیین نامه ها ، فلسفه جدیدی به نام طراحی بر اساس عملکرد را مطرح میکنند.

بدین معنا که طراحی ساختمان متناسب با عملکردی که از ساختمان انتظار داریم انجام میشود.

در این نسل مطرح میگردد ساختمان مقاوم در برابر نیروی زلزله باید در برابر مقدار مشخصی نیرو مقاومت کرده و بتواند مقدار تغییرمکان تعیین شده ای را بدهد.( طراحی بر اساس نیرو و تغییرمکان ) مقدار تغییرمکان و نیروی مذکور با توجه به سطح عملکرد ساختمان تعیین میگردد.

با تحلیلهای غیرخطی میتوان مقدار نیرو و تغییرمکان ایجاد شده در اعضاء را کنترل کرد و کفایت تامین سطح عملکرد مورد نظر را با دقت خوبی بررسی نمود.

دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها درSap2000 و Etabs

جهت کسب اطلاع از سایر مطالب آموزشی اینجا کلیک کنید

جهت کسب اطلاع از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله اینجا کلیک کنید

 
افراد آنلاين
•ما• •7 مهمان• •آنلاین داریم•
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟