این دوره بصورت حضوری و آنلاین بنا به انتخاب شرکت کننده برگزار میگردد

دوره محاسبات و طراحی سیستم های سازه ای ساختمانی با کمک نرم افزارهای ETABS و SAFE

از نرم افزارهای Safe & ETABS می توان به عنوان دو نمونه از برنامه‌های مدل‌سازی، تحلیل و طراحی بسیار کاربردی نام برد. با استفاده از این برنامه‌ها می توان انواع ساختمان‌های فولادی و بتنی را تحلیل و طراحی کرد. با توجه به کارایی روز افزون این نرم افزارها، یادگیری آن ها برای طیف گسترده ای از کاربران از دانشجویان دوره لیسانس تا مهندسان حرفه ای که پروژه های بزرگ سازه ای را طراحی میکنند مورد نیاز است. به این ترتیب برای ورود به بازار کار و کسب درآمد یادگیری این نرم افزارها لازم است.

چه کسانی به این دوره احتیاج دارند؟

- دانشجویان لیسانس از ترم 5 به بعد

- به ویژه فارغ التحصیلان مهندسی عمران

پس از شرکت در این دوره مهندسان عمران به چه توانایی هایی دست پیدا خواهند کرد؟

1- استفاده مهندسان از متدهای اصولی و حرفه‌ای آموزشی پس از اتمام این دوره.

2- در نهایت مهندسان می‌توانند از پَس نیازهای طراحی و آنالیز انواع ساختمان‌های متعارف برآیند.

3- افزایش اعتماد به نفس در مهندسان برای تحلیل و طراحی پروژه های متعارف.

سرفصل مطالب :

1- سازه های فولادی

- مقدمه و معرفی یک ساختمان فولادی و بررسی نقشه‌های معماری، ستونگذاری و تیرریزی و آشنایی با سیستم های ساختمانی رایج در ایران و انتخاب سیستم ساختمانی مناسب و سایر اطلاعات مورد نیاز برای مدلسازی .

-بررسی جزئیات اجرایی ساختمان و محاسبه اوزان و بارهای مربوط به آنها با توجه به مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان .

- معرفی کلی نرم افزار ETABS و شروع مدلسازی سیستم‌های سازه ساختمان و نکات آئین‌نامه‌ای از جمله ترسیم ستون ها، تیرها، مهاربندها و سیستم سقف‌های ساختمان.

- تعریف مصالح فولادی و سایر

- نحوه تعریف مقاطع فولادی مختلف (استاندارد و تیرورق)

- نحوه تعریف سیستم سقف مرتبط

- تعریف بارها و بررسی فصول مربوطه در مبحث ششم مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ آخرین ویرایش.

- محاسبه ضرائب مربوط به اثرات استاتیکی زلزله

محاسبه ضریب C و K.

محاسبه پیچش اتفاقی.

انتقال تراز پایه.

- تعریف توابع طیف پاسخ استاندارد و نحوه ترسیم آنها.

- تعریف جرم نوسانی سیستم‌های سازه‌ای برای تحلیل مودال و دینامیکی طیفی.

- تعریف اثر ∆-P.

- معرفی و شرح حالت‌های اثرات زلزله به روش دینامیکی طیفی.

- معرفی و شرح ترکیبات بار برای معیارهای طراحی و بهره‌برداری مطابق مبحث ششم از مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ آخرین ویرایش.

-بررسی تکیه‌گاه‌های ساختمان و ایجاد گیرداری‌های درجات آزادی آنها در نرم‌افزار.

- نحوه اختصاص یا تعویض مقاطع اعضای تیر، ستون و مهاربندها.

-تعریف اتصالات گیردار و ساده برای اعضای تیر، ستون و مهاربندها.

- برخی اصلاحات ویژه برای حالت‌های خاص.

- نحوه اختصاص یا تعویض رفتار و مقطع سقف‌ها.

- نحوه تغییر جهت توزیع بار کف‌ها در دال‌ها و سقف‌های یک‌طرفه.

- بررسی و ایجاد صلبیت دیافراگم کف‌ها.

- انجام برخی اصلاحات ویژه برای حالت‌های خاص.

- بارگذاری بر روی نقاط سازه (آسانسور، ...)

- بارگذاری‌های مختلف روی تیرها (بار مربوط به دیوارها، راه‌پله و....)

- بارگذاری‌های مختلف گسترده کف‌های ساختمان (مرده، زنده، برف و سایر)

- اصلاح جرم‌ها برای محاسبه نیروهای جانبی اثر زلزله.

- کنترل مدل و آنالیز سازه.

- بررسی خطاها و هشدارهای احتمالی تحلیل بصورت کمی و کیفی.

- بررسی پیچش ساختمان.

- مشاهده خروجی‌های تحلیل از جمله تغییر شکل‌ها و تلاش‌های داخلی اعضا.

- طراحی اولیه برای معیار مقاومت و بهره‌برداری سازه با حالت‌های استاتیکی اثرات زلزله مطابق با مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ آخرین ویرایش.

- کنترل جابجایی طبقات (Drift Control)

- کنترل زمان تناول نوسان تحلیلی سیستم‌های سازه‌ای.

- کنترل‌های نامنظمی سیستم‌های سازه‌ای در پلان و ارتفاع‌.

- کنترل کفایت نامعینی سیستم‌های سازه‌ای ساختمان مطابق استاندارد ۲۸۰۰ آخرین ویرایش.

- سایر کنترل‌های آئین‌نامه‌ای.

- همپایه سازی پاسخ‌های حاصل از تحلیل طیفی با مقادیر استاتیکی معادل.

- طراحی اصلی اعضای سازه‌ای و کنترل‌های ویژه لرزه‌ای بر روی آنها مطابق با مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان آخرین ویرایش.

- طراحی سیستم های قاب خمشی فولادی و مهاربندی همگرا ( ضربدری و شورون ) و واگرا (EBF  )

- جمع‌بندی و قضاوت پیرامون طراحی انجام شده.

2- سازه های بتنی

- مقدمه و معرفی یک ساختمان نوع بتن مسلح و بررسی نقشه‌های معماری، ستونگذاری و تیرریزی و آشنایی با سیستم های ساختمانی رایج در ایران و انتخاب سیستم ساختمانی مناسب و سایر اطلاعات مورد نیاز برای مدلسازی.

-بررسی جزئیات اجرایی ساختمان و محاسبه اوزان و بارهای مربوط به آنها با توجه به مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان.

- معرفی کلی نرم افزار ETABS و شروع مدلسازی سیستم‌های سازه ساختمان شامل انواع دیوارهای سازه‌ای(برشی) و نکات آئین‌نامه‌ای همچنین ترسیم ستون ها، تیرها و دال‌های سقف‌.

- تعریف مصالح بتن، میلگردهای مسلح کننده و سایر.

- نحوه تعریف مقاطع اعضای قاب‌های بتن مسلح مختلف (تیر و انواع ستون ها)

- نحوه تعریف دال‌های بتن مسلح.

- تعریف بارها و بررسی فصول مربوطه در مبحث ششم مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ آخرین ویرایش.

- محاسبه ضرائب مربوط به اثرات استاتیکی زلزله.

محاسبه ضریب C و K.

محاسبه پیچش اتفاقی.

انتقال تراز پایه.

- تعریف توابع طیف پاسخ استاندارد و نحوه ترسیم آنها.

- تعریف جرم نوسانی سیستم‌های سازه‌ای برای تحلیل مودال و دینامیکی طیفی.

- تعریف اثر ∆-P.

- معرفی و شرح حالت‌های اثرات زلزله به روش دینامیکی طیفی.

- معرفی و شرح ترکیبات بار برای معیارهای طراحی و بهره‌برداری مطابق مبحث ششم از مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ آخرین ویرایش.

-بررسی تکیه‌گاه‌های ساختمان و ایجاد گیرداری‌های درجات آزادی آنها در نرم‌افزار.

- نحوه اختصاص یا تعویض مقاطع اعضای تیرها و ستون‌ها. اصلاح ضرائب موثر در محاسبه سختی اعضای قاب‌ها به دلیل ترک خوردگی بتن.

-بررسی اتصالات گیردار در اعضای تیر و ستون.

- برخی اصلاحات ویژه برای حالت‌های خاص.

- نحوه اختصاص یا تعویض رفتار و مقطع دال‌های سقف.

- نحوه تغییر جهت توزیع بار کف‌ها در دال‌ها و سقف‌های یک‌طرفه.

- بررسی و ایجاد صلبیت دیافراگم کف‌ها.

- انجام برخی اصلاحات ویژه برای حالت‌های خاص.

-بارگذاری بر روی نقاط سازه (آسانسور، ...)

- بارگذاری‌های مختلف روی تیرها (بار مربوط به دیوارها، راه‌پله و .... )

- بارگذاری‌های مختلف گسترده کف‌های ساختمان (مرده، زنده، برف و سایر)

- اصلاح جرم‌ها برای محاسبه نیروهای جانبی اثر زلزله.

- کنترل مدل و آنالیز سازه.

- بررسی خطاها و هشدارهای احتمالی تحلیل بصورت کمی و کیفی.

- بررسی پیچش ساختمان.

- مشاهده خروجی‌های تحلیل از جمله تغییر شکل‌ها و تلاش‌های داخلی اعضا.

- طراحی اولیه ابعاد مقاطع تیرها و ستون‌ها برای معیار مقاومت و بهره‌برداری سازه با حالت‌های استاتیکی اثرات زلزله مطابق با مبحث نهم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ آخرین ویرایش.

- کنترل جابجایی طبقات (Drift Control)

- ایجاد فایل جدید برای محاسبه زمان تناوب نوسان سیستم‌های سازه‌ای.

- کنترل زمان تناول نوسان تحلیلی سیستم‌های سازه‌ای.

- کنترل‌های نامنظمی سیستم‌های سازه‌ای در پلان و ارتفاع‌.

- کنترل کفایت نامعینی سیستم‌های سازه‌ای ساختمان مطابق استاندارد ۲۸۰۰ آخرین ویرایش.

- سایر کنترل‌های آئین‌نامه‌ای.

- همپایه سازی پاسخ‌های حاصل از تحلیل طیفی با مقادیر استاتیکی معادل.

- طراحی خمشی تیرها، طراحی برشی و اندرکنش برش و پیچش در تیرها، طراحی و کنترل کفایت ستون‌ها، کنترل‌های ویژه لرزه‌ای از جمله اتصالات قاب‌ها مطابق با مبحث نهم از مقررات ملی ساختمان آخرین ویرایش.

طراحی دیوارهای سازه‌ای(برشی) با و بدون بازشو و نکات و الزامات آئین‌نامه‌ای مطابق با آخرین ویرایش مبحث نهم مقررات ملی ساختمان. (ACI-318-19)

- طراحی رمپ و دستگاه پله

- طراحی دبوار حائل زیرزمین

- جمع‌بندی و قضاوت پیرامون طراحی انجام شده.

3- فونداسیون و دال های بتن مسلح

- مقدمه و معرفی انواع فونداسیون‌ها و انتخاب یک فونداسیون سطحی مناسب و سایر اطلاعات مورد نیاز برای مدلسازی آن.

- معرفی کلی نرم افزار SAFE و انتقال اطلاعات از ETABS به SAFE و شروع مدلسازی فونداسیون.

- تعریف مصالح بتن، میلگردهای مسلح کننده و سایر

- نحوه تعریف مقاطع اعضای سطحی بتن مسلح مختلف (فونداسیون، دال، کتیبه پایه ...)

- تعریف فنرهای معادل ویژگی‌های سختی خاک زیر فونداسیون.

- تعریف بارها و بررسی فصول مربوطه در مبحث ششم مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ آخرین ویرایش.

- معرفی و شرح ترکیبات بار برای معیارهای طراحی و بلندشدگی فونداسیون (UPLIFT) مطابق مبحث ششم از مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ آخرین ویرایش.

-اختصاص ویژگی‌های تکیه‌گاه‌های ساختمان و ایجاد گیرداری‌های درجات آزادی آنها در نرم‌افزار.

- نحوه اختصاص و یا تعویض اعضای سطحی.

- بارگذاری مربوط به کاربری روی فونداسیون.

- انجام برخی اصلاحات ویژه برای حالت‌های خاص.

- کنترل مدل و آنالیز سازه.

- کنترل برش پانچ و ضخامت فونداسیون.

- کنترل بلند شدگی فونداسیون (UPLIFT)

- طراحی مقاومتی فونداسیون و تعیین میلگردهای آن با توجه به نکات و الزامات آئین‌نامه‌ای مطابق با آخرین ویرایش مبحث نهم مقررات ملی ساختمان. (ACI-318-19)

- جمع‌بندی و قضاوت پیرامون طراحی انجام شده.

- طراحی انواع سقف ها از جمله دال‌های بتن مسلح ، وافل ، تیرچه بلوک و ...

*در انتها تهیه و جمع بندی دفترچه محاسبات طراحی سازه ارائه خواهد شد* .

توضیحات مدرس دوره را در ویدیوی زیر مشاهده کنید:

جهت ثبت نام در این دوره آموزشی لطفا فرم ثبت نام را بدون پرداخت وجه پر کنید

در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت

برای کسب اطلاعات بیشتر وارد شبکه های اجتماعی ما شوید :

اینستاگرام : civil_tanbakoochi

تلگرام : tanbakoochisound

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

دفتر مرکزی : 22385563-021 مدیر آموزش : 09128884279 کارشناس آموزش : 09128894279

 
افراد آنلاين
•ما• •9 مهمان• •آنلاین داریم•
آمار اين وب سايت
نظر سنجی
کدام دوره از دوره های گروه آموزشی تنباکوچی از کیفیت بهتری برخوردار است؟